Leerproblemen en Edu kinesiologie

(EDU)KINESIOLOGIE (woordblindsessies) BIJ LEERPROBLEMEN

(Klik op Behandelingen voor een overzicht van alle behandelingen).

Een kind met leerproblemen voelt zich regelmatig uit balans en slap. Zeer slap, letterlijk en figuurlijk, vooral op school, maar niet bij het klimmen in bomen, bij spel en knutselen. Het kind is slap van frustratie, omdat het niet leert wat het leren moet en vaak te horen krijgt dat het beter zijn best moet doen.

In een basisbehandeling met edukinesiologie ga ik in eerste instantie uit van het gezonde kind dat alles kan wat het voor die leeftijd moet kunnen. Praten, denken, spelen, lachen, plezier maken, rennen, draven enzovoorts. Natuurlijk zie ik ook kinderen die dat niet kunnen, omdat er een kink in de ontwikkelingskabel is gekomen en die kink kan op allerlei manieren zijn ontstaan tussen zwangerschap en schoolleeftijd. Maar dat is een ander verhaal. Hier hebben we het over het kind met leerproblemen en daardoor vaak gedragsproblemen op school.

De methode die ik hanteer bij kinderen en volwassenen met lees/leerproblemen bestaat uit een combinatie van edukinesiologie, stressregulering en waar nodig allergiebehandelingen.

In de eerste sessie  laat ik een kind voelen dat een die spier sterk blijft als je aan iets leuks  denkt maar slap wordt als je aan iets vervelends denkt (men spreekt niet voor niks in de volksmond over weke knieën krijgen, verslappen van angst). Ik leer het kind voelen wanneer een spier “zwak” test en hoe die spier weer sterk te maken is.

Ook test ik hoe stressvol de oogbewegingen zijn. (het verschil tussen kijken en zien hangt voor een groot deel samen met bewegelijkheid of starheid van de ogen).  Dan test ik de nekspieren en daarmee verbonden de oren, horen en begrijpen, met de benodigde correcties en daarna de loopbeweging, het zogenaamde kruislopen of telgangen, onder neutrale omstandigheden.

Een ander belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het uitzoeken van het breindominantie patroon, om inzicht te krijgen en te geven in de voorkeursmanier van leren en hoogte van de stressdrempel.

Afsluitend leg ik het kind uit wat we in de volgende behandeling gaan doen.

De tweede sessie begint als voorbereiding  met een aantal testen om het kind in balans te brengen en dan test ik het stressniveau terwijl het kind denkt aan lezen/schrijven/rekenen. Daarna laat ik het kind lezen (hardop, zacht enzovoorts), schrijven of rekenen. Het komt hierdoor in de stresspositie terecht.

Direct daarna  worden alle testen die in de voorbereiding werden uitgevoerd (en waar nodig gecorrigeerd) opnieuw gedaan. Elke test die nu zwak is, geeft aan wat er bij dit kind gebeurt tijdens de stress. Deze zwakke testen worden opnieuw gecorrigeerd en aangemerkt als oefeningen voor thuis en op school.

Nadat die correcties zijn uitgevoerd gaat het kind opnieuw lezen, schrijven of rekenen en wordt het stress niveau nogmaals getest. Over het algemeen is dan al een verbetering zichtbaar.

In principe spreken we 3-5 behandelingen af. Verandert er niets in 3 behandelingen, dan is het kind duidelijk  op het verkeerde adres. De vervolgbehandelingen zijn meestal gericht op het oplossen van oude stress situaties en voeding (waarbij ook wordt gekeken naar allergieën).

Reacties zijn gesloten.